LOGGA IN

Villkor och Cookies


Allmän information

KapitalKassan i Sverige Företagarnas Ekonomiska förening är en ekonomisk förening som skall äga och driva bankverksamhet i Sverige. Juridiska personer samt enskilda näringsidkare är välkomna att bli medlemmar i föreningen genom att man betalar en medlemsinsats om 2 500 kr. Medlemmar kan därefter teckna sig för att köpa aktier i bankaktiebolag. Bankverksamheten förbereds under q1- q2, 2013 och bankaktiebolaget planeras att startas under q3- q4, 2013. Genom att bli medlem i föreningen får man rätten att teckna sig för att köpa aktier i bankaktiebolaget och ansöka om krediter för sitt företag och de anställdas privata bolån, allt detta sker i turordning.

Den här webbsidan ägs, är upprättad och underhålls av KapitalKassan i Sverige Företagarnas Ekonomiska förening. Att gå in på den här eller någon annan av föreningens webbsidor är det samma som att man även tagit del av och accepterat att följa sidans samtliga villkor. KapitalKassan i Sverige Företagarnas Ekonomiska förening kan komma att ändra och modifiera villkoren när som helst genom att uppdatera innehållet på den här sidan. Därför uppmanas du att besöka den här sidan för att ta del av de senaste villkoren.

Åtkomst och användning av informationen

Åtkomsten till KapitalKassan i Sverige Företagarnas Ekonomiska förening's webbsidor är begränsad till att se länkade webbsidor enbart för att kunna ta del av den information som KapitalKassan i Sverige Företagarnas Ekonomiska förening tillhanda håller på sin webbsida. All åtkomst eller försök till åtkomst av andra områden av KapitalKassan i Sverige Företagarnas Ekonomiska förening´s nätverk eller annan information i systemet i annat syfte är strikt förbjudet.

Copyright/Upphovsrätt

Allt material så som dokument, text, bilder, och mjukvara på den här webbsidan är skyddat av upphovsrättslagen och andra relevanta lagar gällande i respektive land över hela världen, och avtals villkor. Förutom för personal, ickekommersiellt internt bruk är du förbjuden att använda (inklusive, utan begränsning, kopiera, modifiera reproduktioner i sin helhet eller i delar, uppladda, överföra, distribuera, licensiera, sälja och publicera) något av materialet, utan att erhålla KapitalKassan i Sverige Företagarnas Ekonomiska förening i förhand skrivna tillstånd.

Informationsinsamling

Personlig information, t.ex. namn, titel, företag, adress, telefonnummer, E-postadress och andra relevanta uppgifter är inte nödvändiga för att få access till vår hemsida. Den personliga informationen som vi sparar används enbart i de fall någon efterfrågar information eller marknadsföring av våra produkter och tjänster. Vi säljer, hyr eller överför inte personlig information till andra organisationer eller företag. Vår webbserver spar domännamn, från våra besökare. Dessa uppgifter summeras för att mäta antalet besökare, snitt tid spenderad på vår sida, vilka sidor som besökts och annan relevant statistik. Denna information samlas för att mäta sidans användning. KapitalKassan i Sverige Företagarnas Ekonomiska förening´s hemsida kan innehålla länkar till andra sidor. För dessa sidor har vi inte ansvar för varken innehåll eller säkerhet.

Cookies

KapitalKassan i Sverige Företagarnas Ekonomiska förening använder cookies enbart för att hantera användar ID:n och göra interaktionen med vår webbsida mer effektiv. Det är KapitalKassan i Sverige Företagarnas Ekonomiska förening´s uttalade policy att information genererad av cookies och tillhörande databaser enbart används för internt bruk. (Dvs. för att förbättra sidan samt sidrelaterad service för användaren.) Information utarbetad från cookies och relaterade databaser ses som konfidentiell och kommer under inga omständigheter att säljas till någon utanför företaget.

Den 1 juli 2011 förändrades lagen om elektronisk kommunikation (2003:389). Det innebär att du som besöker en webbplats aktivt kan behöva samtycka till att webbplatsen använder så kallade cookies, kakor.

Vissa cookies är nödvändiga för att vår site ska fungera och de har redan sparats temporärt på din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. På vår webbplats används även cookies för att du som besökare ska få en bättre användarupplevelse.

Du behöver därför tillåta lagring av cookies på din dator för att kunna använda webbplatsen på det sätt vi avsett.

Om cookies / kakor

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Här får du information om cookies på vår webbplats.

På Vår webbplats används cookies (kakor). Du måste tillåta lagring av cookies på din dator för att kunna använda webbplatsen på det sätt vi avsett. Om du inte tillåter cookies kommer du att få sämre användarupplevelse och du kan inte använda våra webbtjänster.

Vi lagrar dina olika val om tjänster i en cookie. Denna cookie sparas mellan sessionerna och används för att visa information för det valda tjänsterna när du återkommer till vår webbplats. När vår webbplats är aktiverad, används cookies för att avgöra om vi behöver visa en genomgångssida. Denna gör det enklare att hitta till webbplatsen.

I våra tjänster via internet används en så kallad sessionscookie som håller reda på vilken information som skrivs in i formulären. Denna typ av cookie försvinner när du stänger din webbläsare och sparas alltså inte.

På vår webbplats finns på vissa sidor en funktion för att bland annat via sociala medier dela länkar och tipsa andra om information på vår website. Funktionen, som tillhandahålls av en tredje part sparar en cookie på din dator när du använder den.

Vår webbplats använder ett analysverktyg som ett hjälpmedel för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Analysverktyget använder cookies och informationen som genereras av dessa genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att lagras på våra servrar. Denna information används för att utvärdera besökstatistik, bland annat i syfte att förbättra innehåll, navigation och struktur.

Med jämna mellanrum genomförs en besökarundersökning på vår webbplats. Denna undersökning använder två typer av cookies, en av den typ som lagras en längre tid på din dator och en så kallad sessionscookie som försvinner när du stänger din webbläsare. Syftet med den förstnämnda är att avgöra om din dator, och därmed du, har blivit utvald att delta i undersökningen eller ej och på så sätt kunna förhindra att du får erbjudandet fler gånger. Sessionscookien möjliggör bläddring mellan sidor i undersökningen.

Ibland används cookies från tredjepart för att visa annonser och rekommendera produkter för dig som besökt webbplatsen när du besöker andra webbplatser på internet. Endast information om de sidor du besökt sparas. Den information som samlas in innehåller inga personuppgifter. Informationen är anonym och innehåller inte namn, adress, telefonnummer, e-postadress eller IP-adress.

Hypertext länkar

Eventuella länkar till tredje part är uteslutande erbjudna som en service till användarna av KapitalKassan i Sverige Företagarnas Ekonomiska förening´s hemsida. KapitalKassan i Sverige Företagarnas Ekonomiska förening lämnar inga garantier eller värderingar, varken uttalade eller underförstådda, vad gäller sådana tredje parts sidor, och har heller inte något ansvar för användandet av dessa. Du använder länkade sidor på egen risk. Det är ditt eget ansvar att se till att du har skydd mot virus och andra problem som detta kan medföra.

Kommunikation med oss

Det är tillåtet att sända kommentarer, frågor, förslag och idéer till KapitalKassan i Sverige Företagarnas Ekonomiska förening angående våra hemsidor. Om du gör det godkänner du att den informationen inte är konfidentiell och att KapitalKassan i Sverige Företagarnas Ekonomiska förening inte har någon skyldighet att hålla sådan information hemlig och att KapitalKassan i Sverige Företagarnas Ekonomiska förening inte har någon skyldighet att svara. KapitalKassan i Sverige Företagarnas Ekonomiska förening har rätt att använda informationen du skickat på vilket sätt vi önskar, även men ej begränsat till utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter baserade på sådan information. KapitalKassan i Sverige Företagarnas Ekonomiska förening har också rätt att kopiera, avslöja och distribuera informationen i er kommunikation till andra utan begränsning. KapitalKassan i Sverige Företagarnas Ekonomiska förening har inga skyldigheter att ge någon form av ersättning till de personer som kommunicerar kommentarer, förslag, idéer, eller annan information till oss.

Friskrivningar och begränsningar av ansvar

All information publicerad på KapitalKassan i Sverige Företagarnas Ekonomiska förening ´s hemsida kan komma att ändras utan förvarning, inkluderar även tillgången på produkter och tjänster. KapitalKassan i Sverige Företagarnas Ekonomiska förening ´s hemsida är skapad för att vara en stor tillgång och hjälp med korrekt information till användarna, men på grund av hemsidors öppenhet, och möjligheten av fel i lagring och överföring av digital information, lämnar KapitalKassan i Sverige Företagarnas Ekonomiska förening inga garantier utan friskriver oss ifrån eventuella felaktigheter i informationen som våra sidor innehåller. Allt material publicerat på sidan, inklusive mjukvaror tillgängliga för ned laddning, erbjuds som de är utan garantier av något slag, uttalad eller underförstådd, inklusive underförstådda garantier för affärsmannaskap, anpassat för ett specifikt syfte och icke-kränkande. KapitalKassan i Sverige Företagarnas Ekonomiska förening garanterar inte att funktioner på hemsidan är felfria eller kan störas av avbrott, att fel kommer att korrigeras, eller att hemsidan eller servern är fri från virus eller andra hotanden komponenter. KapitalKassan i Sverige Företagarnas Ekonomiska förening garanterar inte, och står heller inte för hur materialet på denna sida används vad gäller korrekthet, riktighet, pålitlighet, eller annat.

I inga händelser ska KapitalKassan i Sverige Företagarnas Ekonomiska förening eller någon av dess verkstäder, styrelse, ledning, chefer, personal eller inhyrd personal eller konsulter ställas till svars för skador oavsett slag, inklusive och utan begränsning, direkta, speciella, tillfälliga, indirekta, exemplariska, straffbara eller därav följande skador oavsett eller inte man förordats möjligheten av sådan skador eller ej, och på någon teori av ansvar vad som än uppstår av eller i samband med användande eller utförande av, eller surfande på, eller du länkar till, hemsidor från KapitalKassan i Sverige Företagarnas Ekonomiska förening ´s hemsida.

Personuppgifter

Kapitalkassan behandlar alla personuppgifter konfidentiellt för att skydda din personliga integritet. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagens regler (1998:204). Personuppgifterna inhämtas direkt från dig som är kund eller som är intresserad av att bli kund. För att hålla våra register aktuella, kompletterar vi personuppgifterna löpande från dig direkt, privata och offentliga register. Kapitalkassan kan ta in uppgifter om dig som t.ex. företagsnamn, namn, adress, telefon, mobiltelefon, webadress, e-mail, personnummer eller organisationsnummer och i vissa fall även uppgifter om yrke, medborgarskap och ekonomi.

Personuppgifterna användas för att få en uppfattning av ditt engagemang, för att kunna ge en god service. Personuppgifterna används även för att vi ska kunna uppfylla de krav som ställs på verksamheten.

Kapitalkassan kan arkivera och behandla ansökningshandlingar och övriga uppgifter oavsett om din ansökan beviljas eller inte. Dina personuppgifter sparas inte under längre tid än nödvändigt.

Du har rätt att kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter vi har om dig, efter en skriftlig ansökan. Din ansökan skickar du då till vår registrerade adress.

Personuppgiftsansvarig är; KapitalKassan i Sverige Företagarnas Ekonomiska förening med adress: Box 47, 701 40 Örebro.

Copyright 2005-2019. All Rights Reserved.

KapitalKassan i Sverige Företagarnas Ekonomiska förening förbehåller sig ägandeskap om alla rättigheter, titlar och bevakar sina intressen vad gäller copyrights I alla dokument, texter, bilder, interaktiv media, och mjukvaror som ägs av KapitalKassan i Sverige Företagarnas Ekonomiska förening och/eller leverantör.

KapitalKassan i Sverige Företagarnas Ekonomiska förening ´s färgschema, logotype, och företagsnamn är varumärkesskyddat (Trademark).

Privatpersoner har rätt att göra elektroniska kopior på material som är publicerat på webben och att göra utskrifter av dem, enbart i syfte att använda dem för eget bruk. Detta tillåts på villkor att det på utskrifterna framgår att KapitalKassan i Sverige Företagarnas Ekonomiska förening har copyright och villkoren för att göra dessa utskrifter. Ett villkor är också att material inte får modifieras. KapitalKassan i Sverige Företagarnas Ekonomiska förening ´s återförsäljare har rätt att göra elektroniska kopior på material som är publicerat på webben och att göra utskrifter av dem, i syfte att använda ge till sina kunder eller potentiella kunder. Detta tillåts på villkor att det på utskrifterna framgår att KapitalKassan i Sverige Företagarnas Ekonomiska förening har copyright och villkoren för att göra dessa utskrifter. Ett villkor är också att material inte får modifieras. Utan det tydligt skrivna tillståndet från oss, får du inte överföra några filer från den här webbsidan, inte heller någon modifierad version. Det är inte tillåtet att skapa någon speglad version av den här webbsidan.

Bort sett från det som tydligt delges här, skall reglerna för spridning av den här webbsidans innehåll inte tolkas som att man beviljas någon licens av något slag under något patent, copyright eller varumärkesskydd ägt och kontrollerat KapitalKassan i Sverige Företagarnas Ekonomiska förening och/eller leverantörer.

KapitalKassan i Sverige Företagarnas Ekonomiska förening har ensamrätt att efter behag utestänga utvalda användare från webbsidan.

Kommentarer, frågor och idéer angående webbsidan kan skickas till KapitalKassan i Sverige Företagarnas Ekonomiska förening Genom att skicka den typen av information till oss godkänner du att den inte behandlas som konfidentiell och att vi inte har några skyldigheter att hålla sån typ av information hemlig samt att vi inte heller är skyldig att besvara informationen.

KapitalKassan i Sverige Företagarnas Ekonomiska förening har rätt att fritt använda information (inklusive bilder och filmer) som skickats till oss (oavsett hur och i vilket format det skickats) i utveckling, tillverkning och marknadsföring men ej begränsat till dessa områden.

KapitalKassan i Sverige Företagarnas Ekonomiska förening har även rätt att fritt återge, visa och distribuera innehållet i tillsänd information till utomstående. Den som önskar få vår rätt att fritt använda insänd information, bilder och eller filmer upphävd skall uttryckligen ange det skriftligen tillsammans med den insända informationen.

Den här webbsidan har upprättats med främsta syfte att vara till nytta och användning av KapitalKassan i Sverige Företagarnas Ekonomiska förening ´s medlemmar, kunder och potentiella kunder. Det finns ingen garanti att alla de produkter och tjänster som omnämns på webben finns tillgängliga, och KapitalKassan i Sverige Företagarnas Ekonomiska förening har rätten att när som helst ändra produkter eller tjänster i utbudet som finns beskrivna på den här webbsidan. KapitalKassan i Sverige Företagarnas Ekonomiska förening frånsäger sig ansvaret för eventuella felaktigheter som kan finnas på webbsidan och informationen på den här webbsidan kan komma att ändras periodvis och oregelbundet. Kontrollera riktigheten vad gäller produktrelaterad information som anges på denna webbsida med din lokala återförsäljare innan du tar något förgivet.

Informationen på webbsidan presenteras i ”befintligt skick” utan något slag av garantier, varken uttryckligen eller underförstådda, inkluderade, dock inte begränsade till, de underförstådda garantier av affärsmannaskap, passande för ett specifikt syfte, och utan överträdelser. KapitalKassan i Sverige Företagarnas Ekonomiska förening och eller våra leverantörer är helt friskrivna från felaktig eller utebliven information på denna webbsida.

Den här webbsidan kan innehålla länkar till icke - KapitalKassan i Sverige Företagarnas Ekonomiska förening ´s sidor. Dessa länkar erbjuds dig enbart som en service. Den typen av länkade sidor ligger utanför KapitalKassan i Sverige Företagarnas Ekonomiska förening ´s kontroll och vi är inte ansvariga för innehållet på någon av de länkade sidorna eller sidor länkade till från dessa sidor. Att det länkas till någon annan sida innebär inte att KapitalKassan i Sverige Företagarnas Ekonomiska förening har godkänt innehållet på den sidan, och KapitalKassan i Sverige Företagarnas Ekonomiska förening är inte heller ansvarig för information som hänvisar eller länkar till denna webbsida.