LOGGA IN

Banksystem


Banksystemet som används är utvecklat av IBSP (Internet Business Service Provider) där banken erbjuder sina medlemmar den senaste teknologin av molnrelaterade tjänster som ger låga driftkostnader, effektivare, snabbare och säkrare tillgång till IT-tjänster. Banken erbjuder därmed IT-tjänster som kallas för "SaaS" Software as a Service, som hanterar; affärssystem, internetbank, mobiltelefonbank, betalning i butiker med mobiltelefon samt internet och mobiltelefonbaserade lönesystem. All lagring och hantering av kundinformation, betalningar och transaktioner sker med stark krypteringsteknologi på servrar i godkända datacentraler.

Bankens drift ska ske med minimala resurser där all hantering av bankärenden sker över säker internetförbindelse, därmed minimeras kostnaden för driften av banken.

Målet är att varje län eller ort i Sverige ska ha en lokal bank där det även kommer att finnas ett lokalt kontor. Banken kommer inte att hantera kontanter utan endast IT-baserade tjänster. Om medlemmarna vill ha kontanter kommer bankens system att vara anslutet till Visa och MasterCard bankomatnätverket genom egna debit och kreditkort.