LOGGA IN

Fördelar med att vara delägare i banken


Banken är en medlemsägd bank som drivs och ägs av företagsintressen och därmed har fokus på hur man ska trygga den framtida ekonomin för företagen på ett bästa möjliga sätt utan att hamna i svåra situationer med för hög utlåning och dåliga marginaler när det gäller kapitaltäckningskraven.

Banken ska ha som mål att vara en lokal bank med en ekonomisk sund strategi för produktiva företag och inte påverkas av aktiemarknaden och spekulation. Bankledningen ska känna igen de lokala företagen och vara insatt i företagens verksamhet och därmed kunna betjäna företagen med olika tjänster och produkter.

De unika argumenten för att vara delägare i Banken är följande:

  • Företagaren äger banken genom sina aktieandelar och kan därmed påverka hur banken ska drivas och bli bemött av bankpersonal som är insatt i företagens verksamhet.
  • Bankens kapital ska ligga till grund för sund och säker utlåning till medlemmarnas olika behov som extra likviditet för kortare perioder, investeringslån, utvecklingslån, nyföretagarlån, projekteringslån samt mikrolån.
  • Medlemmarnas deponerade pengar stannar kvar i banken orörda, de lånas inte ut till okända medlemmar med risk att gå förlorade genom kreditförluster. Dessutom erhålls ränta på deponerade pengar enligt centralbankens rekommendationer.
  • Banken ska vara vinstorienterad och det ska därmed finns möjlighet för aktieägarna att få del av bankens vinster genom utdelning.
  • Bankens aktier ska inte introduceras på den publika aktiemarknaden för spekulativa ändamål, vilket skapar en stabil bank utan spekulation från en orolig aktiemarknad.
  • Medlemmar kan när de själva vill köpa eller sälja aktieposter i banken via bankens interna aktiebörs, till nya eller befintliga medlemmar.
  • Banken tar låga eller inga avgifter för medlemmar som använder banken i sin dagliga verksamhet. Avgifter tas ut då banken får externa kostnader för att genomföra en tjänst.