LOGGA IN

Organisation


Bankens organisation består av styrelsen som är utsedd av förtroenderådet i den ekonomiska föreningen. Bankledningen består av verkställande direktör som är huvudansvarig, en ekonomidirektör samt en IT-avdelning som hanterar vidareutveckling av teknologi och kundsupport.

Marknadsavdelningen leds av en marknadschef och ett försäljningsteam vars huvudsakliga uppgift är att rekrytera nya medlemmar till den ekonomiska föreningen genom internetreklam, IT-annonser samt lokal bearbetning av företagare. Målet för marknadsavdelningen är att utveckla marknadslösningar och därigenom hitta nya medlemmar till den ekonomiska föreningen och sälja aktier i bankaktiebolaget.

Riskhantering sköts av ett team som utvärderar och bedömer riskerna för medlemmarnas låneansökningar samt sköter rapporteringen till Finansinspektionen. Riskvikten för medlemslån ska vara tillräcklig men inte överdriven där lämpliga säkerheter kan tas av banken.

För att kunna erbjuda medlemmar korta och snabba krediter finns det ett team som hanterar korta likviditetslån.