LOGGA IN

Mål & Vision


All inlåning från medlemmarna till banken ska vara orörda, d.v.s. alla de pengar som deponeras av företag i banken ska banken inte spekulera med på finansmarknaden, utan de ska finnas kvar i banken och kunna användas av medlemmarna själva.

Ägarna i banken kan genom röstning själva besluta om utlåningskvoter vilka ska vara begränsade med god säkerhetsmarginal jämfört med vad nuvarande regler förespråkar enligt Baseldirektiven. Detta betyder att en bank som idag ger krediter till ett företag med en riskvikt på 100% endast behöver ha 10% kapitalbas för sin utlåning. Vi bör i vår bank höja säkerheten till minst 20% kapitalbas för utlåning, för att därmed ha en högre riskvikt på krediter för att undvika framtida kapitalbrist.

Banken tjänar pengar genom att; låna ut pengar till medlemmar mot ränta, transaktionsinkomster, likviditetsplanering samt valutahandel för de medlemmar som vill deltaga i bankens forexhandel. Kapitalbasen i banken ska vara intakt med en kapitaltäckningsgrad på rekommenderat 20%. Aktiekapitalet i de lokala bankerna ska vara mellan 50 till 125 miljoner kronor per bank.

Alla juridiska personer och enskilda näringsidkare är välkomna att bli medlemmar i den ekonomiska föreningen och därmed köpa aktier i banken från föreningen, som äger bankaktierna från start. Alla som blir medlemmar i den ekonomiska föreningen erbjuds att köpa minst en aktie och maximalt tvåhundra aktier i banken om vardera 25,000 SEK per aktie.

Företag som vill bli medlemmar i den ekonomiska bankföreningen och därmed köpa aktier i banken måste anmäla sig och betala medlemsinsatsen till föreningen samt teckna sig för hur många bankaktier man vill köpa.