LOGGA IN

Affärsidé


Det samhälle vi lever i är beroende av hälsosamma företag som producerar värdetillväxt och därmed skapar arbetstillfällen och mervärden. Banken vänder sig därmed till företag av alla storlekar som skapar mervärden för samhället. Banken ska förse sina medlemmar med "Produktiva Krediter" som skapar dessa mervärden och inte spekulation. Krediter till allmänheten för privat konsumtion eller spekulation skapar inget mervärde i samhället, därför vänder vi oss endast till företag som producerar värdetillväxt.

Visionen med denna bank är att den ska finnas tillhands för sina medlemmar för alla deras affärer som t.ex. finansiera korta likviditetsproblem, investeringslån, nyföretagarlån, mm. Alla lån till medlemmarna ska säkras med olika typer av säkerheter, där vi inte tar hänsyn till konventionella metoder som om någon fått betalningsanmärkning, inte finns med i UC, eller har för många kreditfrågor. Alla som är medlemmar ska ha samma möjligheter att få finansiering för sina behov och idéer mot tillräckligt sunda säkerheter och återbetalningsförmåga.

Bankens mål är att skapa en stabil banklösning med tillväxt för medlemmarna, att skapa arbetstillfällen och för nyföretagare att starta egna företag vilket banken stödjer med "Produktiva Krediter" baserat på återbetalningsförmåga och rimliga säkerheter.

Banken ska byggas upp och ägas av medlemmarna med små och medelstora företag som målgrupp. De som är medlemmar har bestämmanderätt och kan rösta om hur banken ska skötas enligt demokratiska beslut. När det finns tillräckligt med medlemsunderlag i en region ska en ny lokal bank startas med målet att skapa ett nära förtroende mellan bank och medlemsföretag.