LOGGA IN

KapitalKassan


Vi är en grupp politiskt oberoende företagare och näringsidkare i Sverige som har undersökt hur vi kan skapa en säker och trygg bank vilken har som största mål att betjäna företagen ekonomiskt, likviditetsmässigt med krediter samt med andra utvecklingsmöjligheter.

Banken som vi startar drivs av den ekonomiska föreningen och ägs av de företag som är medlemmar i den ekonomiska föreningen. Föreningen har en förtroendegrupp som utser styrelsen för både föreningen och banken och som i sin tur tillsätter de ansvariga personer som behövs för att följa de regler som finns från finansinspektionen.

Vår inspiration och bankmodell hämtar vi från den enda privata banken, Rabobank i Nederland, som Moody´s, Standard and Poor´s och DBRS alla har givit triple A (Aaa)1. i kreditvärdighet som en av de säkraste privata bankerna sedan 1981. Rabobank bygger sin verksamhetsidé på att vara en lokal och privat medlemsägd bank. (1= ref: www.moodys.com)

Detta sätt att driva bankrörelse är känt sedan länge och kallas för Credit Union, vilket betyder att man skapar en lokal bank som ägs och styrs av medlemmarna. På detta sätt blir banken och dess intressen inte utsatta för handel på aktiemarknaden och den spekulation som då ofta kan förekomma.

I den ekonomiska föreningen kan juridiska personer och enskilda näringsidkare bli medlemmar, medlemmarna kan sedan köpa aktier i banken från den ekonomiska föreningen. Vi kallar föreningen för Företagarnas Ekonomiska Förening KapitalKassan. Denna förening ska bedriva bankverksamhet enligt stadgarna och därmed äga och sälja aktier i bankaktiebolaget till sina medlemmar.

Banken kommer att betjäna sina ägare med flera olika tjänster så som affärssystem, internetbank, mobilbanklösningar och krediter. Banken kommer att följa regler som fastställts av finansinspektionen, men då hålla en betydligt större säkerhetsmarginal när det gäller kapitaltäckningskravet som banker har. Banken kommer att ge företagen och dess personal en totallösning vad beträffar krediter och lån med en väl tilltagen säkerhetsmarginal vad beträffar bankens kapitalbas för att undvika framtida kapitalbrist.